Нормативна база

Нормативна база

Міжнародні правові акти:

Конвенція про права дитини

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок

Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності

Конвенція про політичні права жінок

Декларація про викорінювання насилля щодо жінок

Кодекси:

Кодекс про шлюб та сім’ю в Україні

Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України

Бюджетний кодекс України

Господарський кодекс України

Земельний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Закони України:

Про соціальну роботу з дітьми та молоддю

Про молодіжні та дитячі громадські організації

Про попередження насильства в сім’ї

Про соціальні послуги

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям

Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки

Про державну допомогу сім’ям з дітьми

Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю

Про охорону дитинства

Про фізичну культуру та спорт

Державні програми:

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ “Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року”

Постанова КМУ “Про затвердження Державної програми підтримки сім’ї  на період до 2010 року”

Постанова КМУ “Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року”

Постанова КМУ “Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року”

Постанова КМУ “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Хокей України”